Slide 1

Leverandør innenfor vannkraft.

Leverandør innenfor vannkraft.

0 +

År med erfaring

0 +

Prosjekter - Rehabilitering

0 +

Prosjekter - Nye anlegg

Erfaring Per Arne Saxvik 

 

7/2019 Energi Prosjekt AS

Daglig leder, prosjektleder/rådgiver vannkraft og vannverk

6/2015-7/2019 COWI AS
Prosjektleder/rådgiver vannkraft og vannverk

10/2010-6/2015 Scandic Energi AS
Markedsansvarlig og prosjektleder for maskintekniske leveranser til
vannkraftbransjen i Norden

6/1992-10/2010 Saxvik Hydro Power AS
Daglig leder og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

10/1989-6/1992 Småkraft AS
Styreformann og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

6/1986-10/1989 Stensli Mekaniske Verksted AS
Servicesjef og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

6/1983-6/1986 Sørumsand Mekaniske Verksted AS (Kværner)
Gruppeleder og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

6/1972-8/1980 Det Norske Luftforsvar
Flytekniker, CF-104 Starfighter og F-5 Freedomsfighter.


LANDSERFARING

Norge, Finland, Sverige, Island, Frankrike, Sveits, Østerrike, Slovenia,
Tanzania, Kina

POS KUNDE ANLEGG ÅR Varighet  mnd AGGREGAT TYPE MW Fallhøyde BESKRIVELSE AV ARBEIDER
1 Hafslund FKF3 1983 2 1 Kaplan 55 26 Ombygging av kombinatortoppen etter systensvikt.
2 ECO – Vannkraft Vinstra 1983 6 4 Francis 50 420 Deltagelse under montasje av turbin, oppretting og igangkjøring (under opplæring)
3 NTE Fiskumfoss 1984 2 1 Francis 13 35 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse.
4 Nord-Salten Kraftlag Rekvatn 1984 2 1 & 3 Francis 4,5 202 Rehabilitering av turbiner og sluseventiler bestående av konstruksjonsarbeid, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse. Ombygging av sluseventiler og kjølevannsanlegg.
5 Statkraft Refsdal 1984 2 1 & 2 Francis 40 500 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse.
6 Statkraft Songa 1984 2 1 Francis 120 287 Beregning og konstruksjon av sliskebane for trommelokk over kuleventil
7 TrønderEnergi Vassli 1984 1 1 Pumpeturbin 45 79 Prosjektledelse ifm sprekker i stagskovler (sveise/slipe-arbeid)
8 Kristiansand Energiverk Iveland 1984 1 1 & 2 Francis 17 50 Rehabilitering av løpehjul inklusiv oppfølging i verksted
9 Repvåg Kraftlag Repvåg 1984 1 1 & 2 Francis 2,8 174 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid
10 Hafslund Hafslund 1984 4 Francis 7 20 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
11 NTE Fiskumfoss 1985 3 2 Francis 13 35 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
12 NTE Brattingfoss 1985 3 1 Pumpeturbin 3,4 114 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
13 NTE Follafoss 1985 1 1 Francis 15 177 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid og oppfølging av anleggsmontasje
14 NTE Tunnsjødal 1985 1 4 Francis 44 220 Konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
15 Finnmark Kraftlag Adamselv 1985 2 1 & 2 Francis 30 208 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
16 Statkraft Målset 1985 2 1 Francis 20 172 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
17 Statkraft Hove 1985 2 1 & 2 Francis 27 301 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
18 Statkraft Gråsjø 1985 2 1 Francis 12 61 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
19 Skien Aktiemølle Mølle 1985 1 1 Kaplan 2 6 Prosjektleder vedrørende revisjon av turbinen og turbinregulator inkl. kombineringstester, oppfølging på anlegg og idriftsettelse
20 Elkem Saudefallene Sauda III 1985 2 1 Francis 22 230 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse
21 NTE Fiskumfoss 1986 3 3 Francis 13 35 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
22 TrønderEnergi Mørre 1986 3 1 Francis 14 85 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
23 Tanesco – Tanzania Hale 1986 5 1 & 2 Francis 11 63 Prosjektlederlse inklusiv prosjektering vedrørende revisjon av turbinene
24 Tafjord Kraftlag Tafjord III 1987 2 3 Francis 17 315 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
25 Vesterålen Kraftlag Djupfjord I 1987 2 1 Francis 2,7 103 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
26 Tafjord Kraftlag Tafjord I 1988 2 1 Francis 6 150 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
27 BKK Frøland 1988 2 3 Francis 2,2 150 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
28 Haugesund Energiverk Litledalen 1988 2 2 Francis 3 127 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
29 Borregaard (Skagerak Energi) Vafos 1988 2 1 & 2 Francis 1,5 13 Ombygging av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
30 Elkem Saudefallene Sauda III 1988 2 2 Francis 22 230 Rehabilitering av turbin og innløps kuleventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse
31 Sogn og Fjordane Energi Eidsfoss 1989 2 1 Francis 7 32 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
32 Volda Energiverk Kopa 1989 2 1 Francis 2,6 89 Rehabilitering av turbin og sluseventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
33 NTE Kopperå 1 1990 2 1 & 2 Pelton 4,5 187 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
34 Ballangen Kraftlag Hjertevatn 1991 3 1 Francis 2,5 198 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
35 Voss Energiverk Folkedal 1992 1 1 Pelton 1 336 Rehabillitering av sluseventil inklusiv ny ventilstyring
36 Elkem Saudefallene Sauda III 1993 3 3 Francis 22 230 Rehabilitering av turbin og innløps kuleventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse
37 Lofotkraft Sætra 1994 1 1 Francis 0,7 100 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
38 Sunnfjord Kraftlag Sunnfjord 1994 1 Francis 32 317 Konstruksjon og oppfølging av ombygging av sluseventil med ny ventilstyring
39 Sarpsfoss Ltd Borregaard 1995 4 15 Francis 8 20 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
40 Orkla ASA Hellefoss 1996 2 1 & 2 Kaplan 2 6 Prosjektleder vedrørende revisjon av turbinene
41 Sarpsfoss Ltd Borregaard 1999 4 14 Francis 8 20 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
42 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2002 4 15 Francis 8 20 Ombygging av turbin ifm løpehjulsskifte bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse.
43 Hafslund Vamma 2003 3 1 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
44 Hafslund Vamma 2004 3 3 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
45 Hafslund Vamma 2005 3 5 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
46 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2005 4 14 Francis 8 20 Ombygging av turbin ifm løpehjulsskifte bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
47 Hafslund Vamma 2006 3 6 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
48 Orkla ASA Trælandsfos 2014 5 T1 Francis 7 25 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
49 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2015 4 13 Francis 8 20 Prosjektleder ifm bytte av stator fra 3 KV – 10 KV
50 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2018 4 15 Francis 8 20 Ombygging av turbin og generator ifm setninger i kraftstasjonsbygget. Prosjektleder for anlegg og verkstedsarbeider for idriftsettelse
51 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2018 2 10 Francis 10 20 Prosjektleder, beregning og konstruksjon av ny varegrind i rustfritt stål 10 X 8 meter
52 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2019 4 14 Francis 10 20 Ombygging av turbin og generator ifm setninger i kraftstasjonsbygget. Prosjektleder for anlegg og verkstedsarbeider samt idriftsettelse
53 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2020-22 4 12 Francis 10 20 Utarbeidelse og utsendelse av forespørsel og kontraktsarbeide for nytt løpehjul. Prosjektleder for turbin -og generator revisjon som påbegynnes januar 2022
54 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2021 2 13 Francis 10 20 Beregning og konstruksjon av ny varegrind i rustfritt stål 10 X 8 meter
POS KUNDE ANLEGG ÅR Varighet mnd AGGREGAT TYPE MW Fallhøyde BESKRIVELSE AV ARBEIDER
1 Nordmøre Energi Skar 1995 4 1 Francis 3 148 Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for innløpsrør i stasjonen, by-pass som trykkstøtsavlastning, kjølevannsanlegg og tappesystem
2 Sunnfjord Kraftlag Fossheim 1996 7 1 Pelton 5-Jets 8,5 325 Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, tverrslagsport, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei
3 Hedmark Energi Kværnfallet 1996 2 1 Kaplan 1,25 18 Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei
4 Sunnfjord Kraftlag Mo 1998 7 1 Pelton 2-Jets 10 540 Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, tverrslagsport, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei
5 Sunnfjord Kraftlag Refsdal 1998 1 Pelton 1-Jets 0,4 400 Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, kjølevannsanlegg, tappesystem for vannvei og trykkreduksjonsventil(system) fra 40 til 0 bar for forsyning til vannverk
6 Sarpsfoss AS Borregaard 1998 4 1 og 2 Pumper 2 x 2m3/s 25 Prosjektleder for forprosjektet, prosjektdesign og deretter prosjektleder for bygg og alle maskintekniske installasjoner som pumper, motorer, rørgate på innløp og utløp, intaks rulleluke, hydrulikksystemer og tappe/lense anlegg
7 Luster Energi Sage 2000 6 1 Pelton 5-Jets 8,5 335 Prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner samt konstruksjonsarbeid for rørgate, varegrinder, tverrslagsport, kjølevannsanlegg og tappesystem for vannvei
8 Sarpsfoss AS Borregaard 2009 3 10 & 11 Francis 10 20 Rådgiver for maskintekniske installasjoner som turbiner, inntaks rulleluker, varegrinder, kjølevannsanlegg og hydraulikksystemer
9 Trælandsfos Trælandsfos 2013 5 T4 Kaplan 1 15 Gjennomført forprosjektet og deretter prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner som turbin, generator, rørgate, intaks spjeldventil, sugerørsluke, hydrulikksystemer, kjølevannsanlegg og tappe/lense anlegg
10 Vegusdal Kraftverk AS Flateland 2017 3 1 Francis 9,9 MW 150 Utarbeide forstudie og forespørselsdokumenter for alle elektromekaniske innstallsjoner som inntaksluker, varegrinder, turbin, generator, rørgate m/fundamenter, kjølevannsanlegg, elektro etc.. Delta i kontraktsforhandlinger og utarbeide kontrakter for utstyr i vannvei, turbinaggregat og elektro etc..
11 AES – PANAMA Changuinola 2018 1 2 Francis 100 MW 150 Falltapsberegninger av tunnelen ved ullike tiltak for utbedring av lekkasje i tunnelen.
12 Kvikraft AS Kleivan 2020-21 2 1 Pelton 1,85 MW 238 Forprosjekt bestående av tegningsarbeide av inntak, vannvei og kraftstasjon. Utarbeidelse av forespørselsdokumenter for elmek med kontraktsforhandling. Prosjektleder for elmek leveranse inklusiv beregninger for rørgate (vannvei) som er en del av Teknisk Plan innsendt til NVE
13 Hafslund FKF4 2006 – 2012 Nærmest heltid 1 Kaplan 40 25 Prosjektleder for forprosjektet og deretter prosjektleder for alle maskintekniske installasjoner som turbin, generator, intaks rulleluke, alle hydrulikksystemer, kjølevannsanlegg og tappe/lense anlegg
14 VEAS – Oslo IPUR 2017 3 8 enheter Pumper 8 x 1 m³/s 25 Gjennomføring av FAT på alle pumpene på fabrikk i Sveits samt utarbeide pumpekurver for effektiv operasjon på anlegg. Byggeleder på anlegg for innstallasjon av pumper og rør i pumpestasjon.
15 Sarpsfoss Ltd Råvannskraft 2021 1 & 2 2 Francis 1,9 MW 19 Gjennomført forprosjekt inklusiv økonomisk kalkyle. Et positivt prosjekt som er nær forestående til å bli iverksatt.
16 IVAR Fjermestad II 2021-22 1 1 Francis 180 KW 20 Gjennomføring av forprosjekt, produsere forespørseler på elmek, deltagelse i tilbudsgjennomgang.

Energi Prosjekt AS

Leverandør til vannkraftsektoren

Forprosjektering helt eller delvis

Tilstandskontroll av turbiner og vannvei

Sveiseteknikk

Turbiner

Beregning og konstruksjon

Kontakt Oss