Slide 1

tilbyr generelle konsulenttjenester
innenfor vannkraft

KONSULTASJON INNENFOR VANNKRAFT

0 +

År med erfaring

0 +

Prosjekter ferdigstillt

Erfaring Per Arne Saxvik 

 

7/2019 Energi Prosjekt AS

Daglig leder, prosjektleder/rådgiver vannkraft og vannverk

6/2015-7/2019 COWI AS
Prosjektleder/rådgiver vannkraft og vannverk

10/2010-6/2015 Scandic Energi AS
Markedsansvarlig og prosjektleder for maskintekniske leveranser til
vannkraftbransjen i Norden

6/1992-10/2010 Saxvik Hydro Power AS
Daglig leder og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

10/1989-6/1992 Småkraft AS
Styreformann og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

6/1986-10/1989 Stensli Mekaniske Verksted AS
Servicesjef og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

6/1983-6/1986 Sørumsand Mekaniske Verksted AS (Kværner)
Gruppeleder og prosjektleder; Maskintekniske leveranser til vannkraft

6/1972-8/1980 Det Norske Luftforsvar
Flytekniker, CF-104 Starfighter og F-5 Freedomsfighter.


LANDSERFARING

Norge, Finland, Sverige, Island, Frankrike, Sveits, Østerrike, Slovenia,
Tanzania, Kina

POS KUNDE ANLEGG ÅR Varighet  mnd AGGREGAT TYPE MW Fallhøyde BESKRIVELSE AV ARBEIDER
1 Hafslund FKF3 1983 2 1 Kaplan 55 26 Ombygging av kombinatortoppen etter systensvikt.
2 ECO – Vannkraft Vinstra 1983 6 4 Francis 50 420 Deltagelse under montasje av turbin, oppretting og igangkjøring (under opplæring)
3 NTE Fiskumfoss 1984 2 1 Francis 13 35 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse.
4 Nord-Salten Kraftlag Rekvatn 1984 2 1 & 3 Francis 4,5 202 Rehabilitering av turbiner og sluseventiler bestående av konstruksjonsarbeid, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse. Ombygging av sluseventiler og kjølevannsanlegg.
5 Statkraft Refsdal 1984 2 1 & 2 Francis 40 500 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse.
6 Statkraft Songa 1984 2 1 Francis 120 287 Beregning og konstruksjon av sliskebane for trommelokk over kuleventil
7 TrønderEnergi Vassli 1984 1 1 Pumpeturbin 45 79 Prosjektledelse ifm sprekker i stagskovler (sveise/slipe-arbeid)
8 Kristiansand Energiverk Iveland 1984 1 1 & 2 Francis 17 50 Rehabilitering av løpehjul inklusiv oppfølging i verksted
9 Repvåg Kraftlag Repvåg 1984 1 1 & 2 Francis 2,8 174 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid
10 Hafslund Hafslund 1984 4 Francis 7 20 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
11 NTE Fiskumfoss 1985 3 2 Francis 13 35 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
12 NTE Brattingfoss 1985 3 1 Pumpeturbin 3,4 114 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
13 NTE Follafoss 1985 1 1 Francis 15 177 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid og oppfølging av anleggsmontasje
14 NTE Tunnsjødal 1985 1 4 Francis 44 220 Konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
15 Finnmark Kraftlag Adamselv 1985 2 1 & 2 Francis 30 208 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
16 Statkraft Målset 1985 2 1 Francis 20 172 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
17 Statkraft Hove 1985 2 1 & 2 Francis 27 301 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
18 Statkraft Gråsjø 1985 2 1 Francis 12 61 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
19 Skien Aktiemølle Mølle 1985 1 1 Kaplan 2 6 Prosjektleder vedrørende revisjon av turbinen og turbinregulator inkl. kombineringstester, oppfølging på anlegg og idriftsettelse
20 Elkem Saudefallene Sauda III 1985 2 1 Francis 22 230 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse
21 NTE Fiskumfoss 1986 3 3 Francis 13 35 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
22 TrønderEnergi Mørre 1986 3 1 Francis 14 85 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
23 Tanesco – Tanzania Hale 1986 5 1 & 2 Francis 11 63 Prosjektlederlse inklusiv prosjektering vedrørende revisjon av turbinene
24 Tafjord Kraftlag Tafjord III 1987 2 3 Francis 17 315 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
25 Vesterålen Kraftlag Djupfjord I 1987 2 1 Francis 2,7 103 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
26 Tafjord Kraftlag Tafjord I 1988 2 1 Francis 6 150 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
27 BKK Frøland 1988 2 3 Francis 2,2 150 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
28 Haugesund Energiverk Litledalen 1988 2 2 Francis 3 127 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
29 Borregaard (Skagerak Energi) Vafos 1988 2 1 & 2 Francis 1,5 13 Ombygging av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
30 Elkem Saudefallene Sauda III 1988 2 2 Francis 22 230 Rehabilitering av turbin og innløps kuleventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse
31 Sogn og Fjordane Energi Eidsfoss 1989 2 1 Francis 7 32 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
32 Volda Energiverk Kopa 1989 2 1 Francis 2,6 89 Rehabilitering av turbin og sluseventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
33 NTE Kopperå 1 1990 2 1 & 2 Pelton 4,5 187 Rehabilitering av turbinene bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
34 Ballangen Kraftlag Hjertevatn 1991 3 1 Francis 2,5 198 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted og under montasje på anlegg samt idriftsettelse
35 Voss Energiverk Folkedal 1992 1 1 Pelton 1 336 Rehabillitering av sluseventil inklusiv ny ventilstyring
36 Elkem Saudefallene Sauda III 1993 3 3 Francis 22 230 Rehabilitering av turbin og innløps kuleventil bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje og på anlegg samt idriftsettelse
37 Lofotkraft Sætra 1994 1 1 Francis 0,7 100 Rehabilitering av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
38 Sunnfjord Kraftlag Sunnfjord 1994 1 Francis 32 317 Konstruksjon og oppfølging av ombygging av sluseventil med ny ventilstyring
39 Sarpsfoss Ltd Borregaard 1995 4 15 Francis 8 20 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
40 Orkla ASA Hellefoss 1996 2 1 & 2 Kaplan 2 6 Prosjektleder vedrørende revisjon av turbinene
41 Sarpsfoss Ltd Borregaard 1999 4 14 Francis 8 20 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
42 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2002 4 15 Francis 8 20 Ombygging av turbin ifm løpehjulsskifte bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse.
43 Hafslund Vamma 2003 3 1 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
44 Hafslund Vamma 2004 3 3 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
45 Hafslund Vamma 2005 3 5 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
46 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2005 4 14 Francis 8 20 Ombygging av turbin ifm løpehjulsskifte bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
47 Hafslund Vamma 2006 3 6 Francis 10 28 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
48 Orkla ASA Trælandsfos 2014 5 T1 Francis 7 25 Ombygging av turbin bestående av konstruksjonsarbeid, prosjektledelse, oppfølging i verksted, oppfølging under montasje på anlegg samt idriftsettelse
POS KUNDE ANLEGG ÅR Varighet AGGREGAT TYPE MW Fallhøyde BESKRIVELSE AV ARBEIDER
49 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2015 4 13 Francis 8 20 Prosjektleder ifm bytte av stator fra 3 KV – 10 KV
50 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2018 4 15 Francis 8 20 Ombygging av turbin og generator ifm setninger i kraftstasjonsbygget. Prosjektleder for anlegg og verkstedsarbeider for idriftsettelse
51 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2018 2 10 Francis 10 20 Prosjektleder, beregning og konstruksjon av ny varegrind i rustfritt stål 10 X 8 meter
52 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2019 4 14 Francis 10 20 Ombygging av turbin og generator ifm setninger i kraftstasjonsbygget. Prosjektleder for anlegg og verkstedsarbeider samt idriftsettelse
53 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2020-22 4 12 Francis 10 20 Utarbeidelse og utsendelse av forespørsel og kontraktsarbeide for nytt løpehjul. Prosjektleder for turbin -og generator revisjon som påbegynnes januar 2022
54 Sarpsfoss Ltd Borregaard 2021 2 13 Francis 10 20 Beregning og konstruksjon av ny varegrind i rustfritt stål 10 X 8 meter

Energi Prosjekt AS

 Tilbyr generelle konsulenttjenester innenfor vannkraftsektoren vedrørende:

Forprosjektering helt eller delvis

Tilstandskontroll av turbiner og vannvei

Utarbeidelse av forespørsler

Rehabilitering

Kontraktsarbeid

Beregning og konstruksjon

Strømningsanalyser CFD

Galleri

Kontakt Oss