CFD og FEM Analyser

CFD og FEM Analyser

Beregning av bruddgrense – Rørgate DN2600 Borregaard kraftverk

Tillatt grense for spenning er definert i kapittel 3 og er 284 MPa i bruddgrensetilstand. Spenninger er vist på Figur 1 og Figur 2. 

Figur 1 – Kombinert spenning (von-mises) globalt.

Figur 2 – Kombinert spenning (von-mises) maks spenning.